A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
BIP.gov.pl

  Status prawny szkoły

  Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce
  są szkołami publicznymi i działają na podstawie:


  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.Dz. U. z 2018 r. Nr 1457 z późn. zm.),  ustawy o z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910.)

  Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wieliczce.
  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

  Wartość środków trwałych -  334 837,17 zł

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Dariusz Płaneta
  Publikacja dnia: 05.10.2020
  Podpisał: Dariusz Płaneta
  Dokument z dnia: 05.10.2020
  Dokument oglądany razy: 4895
MegaBIP free