A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
BIP.gov.pl

  Organy i osoby sprawujące funkcje w szkole

  1. Dyrektor Szkoły - mgr BOŻENA PROCHWICZ
  2. Wicedyrektor Szkoły - mgr MAŁGORZATA MAJKA
  3. Rada Pedagogiczna
  4. Rada Rodziców - przewodniczący IRENA MIĘKINA
  5. Samorząd Uczniowski 

  Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.


  SEKRETARZ - Dariusz Płaneta
  Przyjmuje strony: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-9.30 oraz 13.00-14.30

  GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:
  mgr Katarzyna Zielińska

  • Poniedziałek: 14.50 - 15.50
  • Piątek: 12.30 - 13.30

  GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

  mgr Agnieszka Klepacka-Fiejdasz

  • Wtorek: 12.45 - 14.10
  • Czwartek: 7.20 - 8.20
    

  Uwaga: Terminy konsultacji psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej prosimy uzgodniać telefonicznie z sekretariatem szkoły.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Dariusz Płaneta
  Publikacja dnia: 12.09.2022
  Podpisał: Dariusz Płaneta
  Dokument z dnia: 12.09.2022
  Dokument oglądany razy: 4492
MegaBIP free