K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
BIP.gov.pl

  Status prawny szkoły

  Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna
  Gimnazjum Specjalne
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce
  są szkołami publicznymi i działają na podstawie:


  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

  Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wieliczce.
  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

  Wartość środków trwałych -  334 837,17 zł

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Dariusz Płaneta
  Publikacja dnia: 01.12.2014
  Podpisał: Dariusz Płaneta
  Dokument z dnia: 01.12.2014
  Dokument oglądany razy: 2344
MegaBIP free